Chiếu trúc tăm Hương Trúc
- 10%

Chiếu tăm Hương Trúc

315.000₫
350.000₫
Chiếu trúc Cao Bằng Loại 1
- 20%

Chiếu trúc Cao Bằng Loại 1

290.000₫
362.500₫
Chiếu trúc cây Tây Bắc
- 20%

Chiếu trúc cây Tây Bắc

200.000₫
250.000₫
Chiếu trúc gập Gấu
- 30%

Chiếu trúc gập Gấu

252.000₫
360.000₫
Chiếu trúc hạt Phổ Mến
- 20%

Chiếu trúc hạt Phổ Mến

680.000₫
850.000₫
0971866699